Internet

Từ Từ điển công nghệ

Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu bao gồm nhiều mạng máy tính được liên kết lại với nhau. Hệ thống này bao gồm hàng ngàn mạng máy tính nhỏ hơn của các doanh nghiệp, của các viện nghiên cứu và các trường đại học, của người dùng cá nhân, và các chính phủ trên toàn cầu. Internet cung cấp một khối lượng thông tin và dịch vụ khổng lồ.

Nguồn gốc của Internet ngày nay là mạng ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), hệ thống nghiên cứu dự án tiến bộ của bộ quốc phòng Mỹ (1969).

Tham khảo thêm