LDPC

Từ Từ điển công nghệ

[[Thể loại:]]

LDPC (Low Density Parity Check Code), tiếng Việt gọi là Mã khối mật độ thấp , kỹ thuật mã hóa sữa sai (ECC) thuộc họ mã kối (Block Codes). LDPC đặc trưng bởi ma trận sửa sai có kích thước lớn gồm các giá trị 0 và 1 với mật độ giá trị 1 thấp (low density).

Ưu điểm của LDPC chính là sự đa dạng của các kỹ thuật giải mã LDPC và cho peformance được xem là tốt nhất hiện nay (chỉ 1 vài mã LDPC). Tuy nhiên, khuyết điểm cũng chính là độ phức tạp của các giải thuật giải mã của LDPC.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài