PCB

Từ Từ điển công nghệ

Printed circuit board (PCB), tiếng Việt gọi là bản mạch in, được sử dụng để kết nối các linh kiện điện tử thông qua các dây dẫn, đường mạch đồng dán trên một tấm phíp cách điện. PCB còn có tên gọi khác là PWB (printed wiring board).