WCDMA

Từ Từ điển công nghệ


WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access), tiếng Việt gọi là đa truy cập phân mã băng rộng, là một kỹ thuật đa truy cập dùng trong mạng 3G (UMTSFOMA).

WCDMA dùng công nghệ DS-CDMA băng rộng để có tốc độ cao hơn và hỗ trợ nhiều người dùng hơn mạng 2G. WCDMA hỗ trợ cả hai chế độ song công là TDD và FDD, tuy nhiên chỉ có WCDMA FDD được các hệ thống sử dụng rộng rãi.

WCDMA sử dụng phổ tần 5 MHz. Do đó WCDMA FDD, gồm chiều lên và xuống trong các phổ tần khác nhau, cần 10 MHz để triển khai.