CCS C

Từ Từ điển công nghệ

Chương trình dịch ngôn ngữ C dành cho các vi điều khiển PIC, dsPIC (Microchip) của hãng CCS Info