LOS

Từ Từ điển công nghệ


LOS (Line of Sight), tiếng Việt gọi là trực thị hay tầm nhìn thẳng, là một thuật ngữ dùng để chỉ đường truyền giữa máy phát và máy thu là một đường thẳng và không bị chướng ngại vật. Đặc tính quan trọng của đường truyền LOS là toàn bộ không gian miền Fresnel thứ nhất không có chướng ngại vật. Nếu đặc tính này không được đảm bảo thì cường độ của tín hiệu sẽ suy giảm một cách đáng kể.

Tầm nhìn thẳng LOS là một điệu kiện quan trọng để triển khai WiMAX cố định.

Xem thêm

NLOS