Mono

Từ Từ điển công nghệ

Mono là dự án thực hiện dưới sự chỉ đạo của Novell với mục tiêu xây dựng các công cụ mã nguồn mở tương thích với .NET. Hiện tại Mono có thể chạy trên các hệ điều hành Linux, FreeBSD, UNIX, Mac OS, Solaris và đương nhiên chạy trên cả Windows.

Website