Simulink

Từ Từ điển công nghệ


Simulink là tên gọi của bộ công cụ mô phỏng đi kèm với phần mềm MATLAB, của công ty The Mathworks. Simulink có khả năng tùy biến cao, giúp xây dựng những hệ thống mô phỏng bằng cách ghép các khối chức năng trên giao diện đồ họa, có thể liên kết với các môi trường lập trình, và dùng các công cụ tính toán số để thực hiện mô phỏng.

Simulink đã trở thành một danh từ riêng, nay người ta không quan tâm nó là viết tắt hay ghép của những từ gì nữa.

Do gắn bó chặt chẽ với MATLAB nên Simulink thường được xem là một bộ phận của MATLAB, tuy vậy The Mathworks nhấn mạnh rằng Simulink có thể chạy riêng lẻ.

Liên kết ngoài