4G

Từ Từ điển công nghệ


4G (4th Generation networks), tiếng Việt gọi là Mạng di động thế hệ thứ 4, hay 4G là mạng được cấu thành từ sự liên mạng giữa nhiều công nghệ khác nhau: mạng tế bào, Wi-Fi, WiMAX, mạng vệ tinh...để cung cấp một kết nối mọi lúc, mọi nơi, bằng cách sử dụng nhiều công nghệ khác nhau.

Xem thêm