ADC

Từ Từ điển công nghệ

ADC (Analog Digital Converter), tiếng Việt gọi là bộ chuyển đổi tương tự sang số hay đơn giản là bộ chuyển đổi tương tự --> số, là một mạch điện thực hiện chức năng chuyển đổi tín hiệu tương tự (tín hiệu điện áp hoặc dòng điện) sang tín hiệu số hóa (thường là mã nhị phân).

Xem thêm