DAC

Từ Từ điển công nghệ

DAC (Digital Analog Converter), tiếng Việt gọi là bộ chuyển đổi số sang tương tự hay đơn giản là bộ chuyển đổi số --> tương tự, là một mạch điện thực hiện chức năng chuyển đổi tín hiệu số hóa (thường là mã nhị phân) sang tín hiệu tương tự (tín hiệu điện áp hoặc dòng điện).

Xem thêm