ARPU

Từ Từ điển công nghệ


ARPU (Average Revenue Per User ), tiếng Việt gọi là chỉ số doanh thu bình quân của một thuê bao/tháng, là chỉ số dùng để đánh giá tính hiệu quả của các nhà khai thác/cung cấp dịch vụ viễn thông.

Trong một khảo sát mới nhất của Vụ Viễn thông (thuộc Bộ Thông tin - Truyền thông), chỉ số ARPU bình quân của các nhà khai thác mạng viễn thông Việt Nam tính đến cuối năm 2007 là 6,5 USD/thuê bao.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài