ATPG

Từ Từ điển công nghệ

ATPG (Automatic Test Pattern Generation), là một thuật ngữ hay được dùng trong các lĩnh vực điện tử, tin học, viễn thông khi nói đến việc tạo ra các véc-tơ dùng để kiểm tra mạch, thiết bị một cách tự động.