Avalanche photodiode

Từ Từ điển công nghệ

Avalanche photodiode (APD) là bộ thu tín hiệu quang có khả năng khuyếch đại dòng quang điện lên nhiều lần nhờ hiệu ứng "tuyết lở". Nhờ được áp dụng điện thế đảo cao (tầm 100 đến 200 V đối với Si), APD có hệ số khuyếch đại dòng điện khá lớn (khoảng 100 lần) nhờ vào hiện tượng ion hóa. Thông thường thì hệ số khuyếch đại tăng theo điện thế đảo, tuân theo công thức sau:

<math>M = \frac{1}{1 - \int_0^L\alpha(x)\, dx}</math>