Back-to-back

Từ Từ điển công nghệ

B2B (Back-to-back) hay Back-to-back connection là thuật ngữ chỉ kiểu kết nối trực tiếp giữa đầu ra của bộ phát và đầu vào của bộ thu trong truyền thông quang. Để nghiên cứu, đo đạc hay thử nghiệm sự tác động của một linh kiện lên tín hiệu người ta dùng mô hình Back-to-back (tức là máy phát - linh kiện - máy thu) để tránh những hiệu ứng của quá trình truyền tin.