CPU

Từ Từ điển công nghệ

CPU (Central Processing Unit), tiếng Việt gọi là bộ vi xử lý trung tâm, được ví là bộ não của máy tính hay của các thiết bị số hiện đại