Thể loại:Máy tính

Từ Từ điển công nghệ


Máy tính (computer) là một công cụ để xử lý thông tin và lập trình được.

Các trang trong thể loại “Máy tính”

25 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 25 trang.