EMI

Từ Từ điển công nghệ

Electromagnetic interference (EMI), tiếng Việt gọi là Nhiễu điện từ, là một loại nhiễu thường gặp ở các bộ thu sóng radio hoặc mạch điện, gây ra bởi các bức xạ điện từ phát ra từ các nguồn bên ngoài.

Nhiễu điện từ đôi khi còn được gọi là nhiễu tần số radio