Radio frequency interference

Từ Từ điển công nghệ

Radio frequency interference (RFI), tiếng Việt gọi là Nhiễu tần số radio hay Nhiễu điện từ.

Xem thêm