Ethernet

Từ Từ điển công nghệ

Ethernet hay còn biết đến dưới tên gọi IEEE 802.3 là một giao thức mạng chuẩn hóa việc truyền thông tin gói trong mạng cục bộ. Giao thức Ethernet được xếp vào lớp thứ hai trong mô hình OSI tức tầng data link. Phương thức truyền gói tin của Ethernet là Carrier-Sense Multiple Access/ Collision Detect (CSMA/CD).

Xem thêm thông tin

Phần cứng