GPS

Từ Từ điển công nghệ


GPS (Global Positioning System), tiếng Việt gọi là Hệ thống định vị toàn cầu, là một hệ thống giúp người dùng xác định vị của mình trên bề mặt trái đất dựa vào thông tin thời gian nhận được từ nhiều vệ tinh GPS. Các vệ tinh này bay vòng quanh Trái Đất hai lần trong một ngày theo một quỹ đạo rất chính xác. Các máy thu GPS so sánh thời gian tín hiệu được phát đi từ nhiều vệ tinh với thời gian nhận được chúng nhận thông tin này, từ đó bằng các phép tính lượng giác vị trí của người dùng được xác định.

Hệ thống định vị GPS ngày nay cho phép xác định vị trí với sai sồ tầm 10m. Tuy nhiên GPS không hoạt động được trong môi trường indoor, nơi mà thông tin từ vệ tinh không đến trực tiếp được thiết bị thu.