H.323

Từ Từ điển công nghệ

H.323 là một tập các tiêu chuẩn từ ITU-T, nó định nghĩa một tập các giao thức báo tin dùng để liên lạc bằng âm thanh và hình ảnh qua mạng máy tính. H.323 là một giao thức tương đối cũ và hiện đang được thay thế bởi giao thức SIP. Một trong những điểm ưu việt của SIP là nó ít phức tạp hơn rất nhiều và tương tự như giao thức HTTP / SMTP.

Xem thêm