ISDN

Từ Từ điển công nghệ


ISDN (Integrated Services Digital Network), tiếng Việt gọi là mạng đa dịch vụ số, là một mạng điện thoại chuyển mạch kênh được thiết lập để cho phép truyền tải âm thanh, dữ liệu, video... bằng kỹ thuật số qua đường cáp đồng điện thoại truyền thống với mục đích nâng cao chất lượng và tốc độ dự liệu (có thể đạt được 2Mbit/s) so với điện thoại tương tự. Với sự ra đời của ADSL, số thuê bao ISDN đã giảm một cách rõ rệt và nhường chỗ cho truyền thông băng rộng.

Liên kết ngoài