ISP (Internet Service Provider)

Từ Từ điển công nghệ


ISP (Internet Service Provider) là một công ty chuyên cung cấp các giải pháp kết nối Internet cho các đơn vị tổ chức hay các cá nhân người dùng. Một số ISP ở Việt Nam là FPT, Viettel, VDC...