LASCDMA

Từ Từ điển công nghệ

Large Area Synchronized Code Division Multiple Access (LASCDMA), tiếng Việt tạm gọi là CDMA được đồng bộ trên diện rộng, là một công nghệ CDMA cải tiến được phát triển bởi LinkAir nhằm hỗ trợ tốt hơn các ứng dụng truyền thông di động. Công nghệ LASCDMA đem lại hiệu quả trải phổ cao hơn và cho phép các thực thể truyền thông chuyển động với tốc độ cao hơn so với công nghệ CDMA.

Xem thêm