MIP

Từ Từ điển công nghệ


MIP (Mobile IP), tiếng Việt gọi là giải pháp IP di động. MIP là một giao thức của IETF giúp người dùng với thiết bị di động của mình có thể di chuyển từ mạng này sang mạng kia với những địa chỉ IP mạng khác nhau mà vẫn duy trì được kết nối đang diễn ra. Mobile IP có rất nhiều mở rộng và phát triển khác nhau như: MIPv4, MIPv6, Hierarchical MIP (HMIP), Fast MIP (FMIP), Multiple CoA MIP, Proxy MIP, Mobile Network Mobility (NEMO)...

Liên kết ngoài