OMA

Từ Từ điển công nghệ


OMA (Open Mobile Alliance), tiếng Việt gọi là Liên minh di động mở, là một diễn đàn công nghiệp được thành lập năm 2002, tập hợp hơn 200 công ty gồm các nhà cung cấp mạng, nhà sản xuất thiết bị mạng và thiết bị đầu cuối, công ty công nghệ thông tin, nhà cung cấp dịch vụ và nội dung. Nhiệm vụ của OMA là phát triển các chuẩn mở về dịch vụ trong lĩnh vực mạng thông tin di động và thúc đẩy việc tương tác giữa nhiều dịch vụ khác nhau. OMA ra đời để tập hợp nhiều diễn đàn như diễn đàn WAP, diễn đàn Wireless Village, diễn đàn Mobile Games Interoperability... dưới cùng một tổ chức.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài