Thể loại:Tổ chức chuẩn hóa

Từ Từ điển công nghệ


Các công nghệ, kỹ thuật và giao thức trong viễn thông được chuẩn hóa bởi nhiều tổ chức chuẩn hóa khác nhau. Thể loại này sẽ hệ thống và giới thiệu về các tổ chức chuẩn hóa đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của ngành viễn thông.

Các trang trong thể loại “Tổ chức chuẩn hóa”

16 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 16 trang.