RAT

Từ Từ điển công nghệ

RAT (viết tắt của Radio Access Technology) hay công nghệ truy nhập radio là thuật ngữ dùng để chỉ công nghệ dùng trong mạng truy nhập để kết nối vào mạng lõi (core network). Các ví dụ thông dụng về RAT như là UTRAN, GERAN, DECT, CDMA2000®, WiMAX Access Network,...