SIM

Từ Từ điển công nghệ


SIM (Subscriber Identity Module), tiếng Việt gọi là thẻ SIM, là một thẻ thông minh bao gồm một microcontroller và một bộ nhớ. Thẻ SIM được dùng trong điện thoại di động để chứa thông tin của người thuê bao, dịch vụ thuê bao, nhà cung cấp dịch vụ chủ...

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Specification of the SIM Application Toolkit

Liên kết ngoài