SOA (Semiconductor Optical Amplifier)

Từ Từ điển công nghệ

Khuếch đại quang bán dẫn là bộ khuếch đại tín hiệu quang với môi trường khuếch đại làm bằng vật liệu bán dẫn. Những bộ khuếch đại này có cấu trúc tương tự như những di ốt laser Fabry-Perot, nhưng được trang bị thêm các lớp chống phản xạ ở hai đầu (hệ số phản xạ dưới 0.001%) để tránh cộng hưởng và tránh tạo hiệu ứng laser. Các bộ khuếch đại quang bán dẫn thường được làm từ hợp chất bán dẫn của hai nhóm III và V như GaAs/AlGaAs, InP/InGaAs, InP/InGaAsP and InP/InAlGaAs. Ngoài ra một số tổng hợp của hai nhóm II-VI cũng có thể được sử dụng. Những bộ khuếch đại này thường được dùng trong hệ thống viễn thông quang. Chúng hoạt động trong vùng quang phổ giữa 0.85 µm và 1.6 µm và có hệ số khuếch đại lên tới 30 dB.