Tivi

Từ Từ điển công nghệ

Tivi hay còn gọi là máy thu hình là một hệ thống đầu cuối trong viễn thông dùng để nhận sóng radio chứa các thông tin thể hiện các hình ảnh chuyển động và âm thanh.