UWB

Từ Từ điển công nghệ


UWB (Ultra-Wide Band), tiếng Việt gọi là Công Nghệ Siêu Băng Rộng , kỹ thuật truyền tín hiệu không dây bằng cách sử dụng các xung (pulse) tần số rất cao.

1 kênh vô tuyến được gọi là siêu băng rộng khi băng thông của nó lớn hơn 1/4 tần số trung tâm sóng mang của nó.

Do xung tần số cao nên tín hiệu chiếm một khoãng băng thông rộng nên công nghệ này được đặt tên là Ultra-Wide Band (siêu băng rộng)

Lợi điểm của công nghệ UWB là cho phép truyền dữ liệu xung với tốc độ rất cao từ vài trăm Mbps đến vài Gbps.

Nhược điểm của công nghệ UWB là độ suy hao cao nên chỉ truyền trong phạm vi ngắn, do đó UWB chủ yếu được phát triển cho mạng WPAN hay WLAN nhỏ.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài