VDSL

Từ Từ điển công nghệ


VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line), là công nghệ DSL cung cấp tốc độ truyền dữ liệu cao, có thể cấu hình cho truyền thông bất đối xứng (tốc độ downlink thay đổi từ 13-55Mbps, tốc độ uplink tầm 1.5 Mbps) hoặc cho truyền thông đối xứng (tốc độ downlink/uplink tầm 34Mbps).

Để đạt được tốc độ tối đa, khoảng cách từ DSLAM đến modem VDSL phải nằm trong tầm 300m. Nếu khoảng cách lớn hơn 1km, thì công nghệ ADSL2+ sẽ là giải pháp hợp lý hơn.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài