Thảo luận:ADSL2

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 03:41, ngày 6 tháng 11 năm 2007 của Jcisio (Thảo luận | đóng góp)

Sao tra ADSL2+ toàn chỉ vào ADSL2 nhỉ? Dấu + trong wiki là một ký tự đặc biệt à?

Dấu + là kí tự đặc biệt trong URL chỉ khoảng trắng. Cần thay thế nó bằng %2B :D --Jcisio 01:24, ngày 6 tháng 11 năm 2007 (PST)

thế Nam sửa lại hộ anh nhé. Thanks--Nvqthinh 02:11, ngày 6 tháng 11 năm 2007 (PST)

Link http://tudiencongnghe.com/w/index.php?title=ADSL2%2B trỏ đến bài viết, nhưng link bình thường không hoạt động, để xem lại.--Jcisio 02:41, ngày 6 tháng 11 năm 2007 (PST)