Lịch sử sửa đổi của “Thể loại:Truyền thông hữu tuyến”

Từ Từ điển công nghệ

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 04:36, ngày 2 tháng 10 năm 2007TXT (Thảo luận | đóng góp). . (289 byte) (+289). . (New page: Thể loại '''Truyền thông hữu tuyến''' là một tập hợp gồm các thuật ngữ liên quan đến truyền thông có dây. Cần phân biệt với [[:Thể loại:Truyề...)