Thysistor

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 05:58, ngày 26 tháng 4 năm 2008 của Falleaf (Thảo luận | đóng góp) (Trang mới: là khái niệm chung nhất chỉ một loại linh kiện bán dẫn hoạt động như một ngắt điện. Có nhiều linh kiện thuộc loại này như SCR, diac, triac...)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)

là khái niệm chung nhất chỉ một loại linh kiện bán dẫn hoạt động như một ngắt điện. Có nhiều linh kiện thuộc loại này như SCR, diac, triac...