Ubuntu

Từ Từ điển công nghệ


Ubuntu là distro Linux phổ biến, giao diện thân thiện và dễ sử dụng. Các distro biến thể của Ubuntu được mô tả tại trang chủ Ubuntu.

Xem thêm

Liên kết ngoài