DSP

Từ Từ điển công nghệ

DSP (Digital Signal Processor), tiếng Việt gọi là Bộ xử lý tín hiệu số, là một bộ vi xử lý chuyên dụng được thiết kế cho việc xử lý tín hiệu số (thường là các tính toán theo thời gian thực).