Microprocessor

Từ Từ điển công nghệ

Microprocessor, tiếng Việt gọi là Vi xử lý, là một thành phần điện tử số khả trình tích hợp các chức năng của một bộ xử lý trung tâm (CPU) trên một vi mạch tích hợp (IC).