EIR

Từ Từ điển công nghệ


EIR (Equipment Identity Register), tiếng Việt gọi là thanh ghi nhận dạng thiết bị, là thanh ghi được nối với MSC qua một đường báo hiệu, EIR có chức năng kiểm tra tính hợp lệ của thiết bị di động (ME) thông qua số liệu nhận dạng di động quốc tế (IMEI) và chứa các số liệu về phấn cứng của thiết bị.

Mỗi ME thuộc một trong ba danh sách sau:

  • Danh sách trắng: tức nó được quyền truy nhập và sử dụng các dịch vụ đã đăng ký.
  • Danh sách xám: tức là có nghi vấn và cần kiểm tra.
  • Danh sách đen: tức là bị cấm hoặc bị lỗi không cho phép truy nhập vào mạng.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài