ME

Từ Từ điển công nghệ


ME (Mobile Equipment), tiếng Việt gọi là Thiết bị di động, là phần vận hành của một UE (hay một điện thoại di động). ME bao gồm 2 thành phần là TEMT.

Xem hình minh họa cấu tạo bên trong một UE:

UserEquip.PNG

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài