Thể loại:Mạng tế bào

Từ Từ điển công nghệ

Mạng tế bào là hệ thống mạng có cấu trúc tổ ong trong đó bao gồm nhiều trạm phát sóng, mỗi trạm phát sóng tạo ra một ô vùng phủ (cell). Mỗi ô sẽ được bao xung quanh bởi 6 ô khác, từ đó mà được gọi là mạng tế bào hay mạng tổ ong. Hệ thống mạng tế bào điển hình là GSM, CDMA, UMTS...

Thể loại này bao gồm các từ viết tắt thông dụng và các thuật ngữ dùng trong mạng thông tin di động có cấu trúc tế bào.

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.

Các trang trong thể loại “Mạng tế bào”

38 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 38 trang.