GNSS

Từ Từ điển công nghệ


GNSS (Global Navigation Satellite System), tiếng Việt gọi là Hệ thống dẫn đường vệ tinh toàn cầu. Đây là thuật ngữ chung để chỉ hệ thống định vị vệ tinh cho phép xác định tọa độ của một điểm bất kì trên Trái Đất.

Hiện nay chỉ duy nhất GPS là hệ thống GNSS hoàn chỉnh. Các hệ thống khác bao phủ một phần bề mặt Trái Đất gồm GLONASS của Nga, Galileo của châu Âu, Beidou/Compass của Trung Quốc.


Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài