GSM

Từ Từ điển công nghệ


GSM (Global System for Mobile Communication) là hệ thống thông tin di động toàn cầu thế hệ thứ 2 (2G). GSM là chuẩn phổ biến nhất cho điện thoại di động trên thế giới. Đó là một chuẩn mở, hiện được phát triển bởi 3GPP. Các mạng di động GSM hoạt động trên 4 băng tần. Hầu hết thì hoạt động ở băng 900 Mhz và 1800 Mhz. Vài nước ở Châu Mỹ thì sử dụng băng 850 Mhz và 1900 Mhz.