2G

Từ Từ điển công nghệ


2G (Second-Generation wireless telephone technology), tiếng Việt gọi là mạng điện thoại di động thế hệ thứ 2. Đặc điểm khác biệt nổi bật giữa mạng điện thoại thế hệ đầu tiên (1G) và mạng 2G là sự chuyển đổi từ điện thoại dùng tín hiệu tương tự sang tín hiệu số.

Tùy theo kỹ thuật đa truy cập, mạng 2G có thể phân ra 2 loại: mạng 2G dựa trên nền TDMA và mạng 2G dựa trên nền CDMA. Có thể kể đến các mạng 2G sau:

  • Đầu tiên là sự ra đời của mạng D-AMPS (hay IS-136) dùng TDMA phổ biến ở Mỹ.
  • Mạng cdmaOne (hay IS-95) dùng CDMA phổ biến ở châu Mỹ và một phần của châu Á.
  • Mạng GSM dùng TDMA ra đời đầu tiên ở Châu Âu và hiện được sử dụng khắp thế giới.
  • Mạng PDC dùng TDMA chỉ được triển khai ở Nhật từ năm 1993.

Xem thêm