H.242

Từ Từ điển công nghệ


H.242 là một phần của tập hợp giao thức H.323 chuẩn hóa việc truyền dữ liệu thời gian thực trên mạng chuyển mạch gói. H.242 định nghĩa các giao thức cho phép thiết lập, duy trì và kết thúc các kênh truyền thông audio trong khuôn khổ chuẩn H.323.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài