HSS

Từ Từ điển công nghệ


HSS (Home Subscriber Server), tiếng Việt gọi là máy chủ thuê bao thường trú, có thể xem như là một cải tiến của bộ đăng ký định vị thường trú. HSS là một cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin của tất cả khách hàng thuê bao. Nó chứa đựng các thông tin như nhận dạng người dùng, hồ sơ roaming, thông số xác nhận thực cũng như thông tin về dịch vụ thêu bao. Nó cung cấp các chức năng giống với HLRAuC.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài