HLR

Từ Từ điển công nghệ

HLR (Home Location Register), tiếng Việt gọi là bộ đăng kí định vị thường trú, là cơ sở dữ liệu lưu giữ lâu dài các thông tin về thuê bao. HLR chứa các thông tin như vị trí của thuê bao; chi tiết liên quan đến hợp đồng thuê bao của người dùng như các dịch vụ, nhận dạng của thuê bao; thông số K_i dùng trong quá trình bảo mật và chứng nhận thực.

HLR còn là một trung tâm nhận thực AuC quản lý an toàn số liệu của các thuê bao.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài