IntServ

Từ Từ điển công nghệ

IntServ (Integrated Services), tiếng Việt gọi là dịch vụ tích hợp là kiến trúc hỗ trợ QoS cho các ứng dụng trên mạng Internet. Tất cả các bộ định tuyến trên đường truyền của gói thông tin đầu-cuối phải được cài đặt IntServ để đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ theo yêu cầu. Để thực hiện được điều đó, cần phải có một giao thức để ứng dụng thông báo yêu cầu QoS đến từng bộ định tuyến. Điều này được thực hiện bởi giao thức RSVP.

Xem thêm

Liên kết ngoài

Tutorial về QoS